Шта видети

Бели Изворац

Споменик природе ”Бигрена акумулација Бели изворац” састоји се од две акумулације бигра различите старости, таложене једна преко друге.

Локација на мапи

Бели Изворац

Споменик природе

Бели изворац

Ово природно добро има велики број облика, појава и процеса, који је водоток Белог изворца формирао у наталоженим наслагама бигра, низводно од изворишта поменутог водотока. На релативно малом простору (око 300 м) налази се велики водопад, висине 16 метара.

Испод њега, понирањем воде кроз бигар, образован је пећински канал дуг 13 и широк четири метра, отворен са једне и друге стране. Преталожавањем бигра у пећини су образовани саливи и сталактити од чисте беле сиге.

Низводно од водопада, у кориту потока, постоје бројне преграде од бигра, иза којих су створене бигрене акумулације језерца пречника до 10 м и дубине 2-3 м. Преко преграда поток се слива у виду слапова и мањих водопада.