Посетите

Мајданпек

У северном делу источне Србије, ушушкана између Ђердапског језера, планина Мироч, Дели Јован, Стол, Малог и Великог Крша, обода Хомољских планина, Старице и Шомрде, налази се Општина Мајданпек која се простире на 932 км2.

Локација на мапи

Мајданпек

Загрљај природе од извора до врхова

Мајданпек

У општини Мајданпек живи 14.663 становника у два градска насеља. Мајданпек који је административни центар општине и Доњи Милановац, као и 12 сеоских насеља: Дебели Луг, Лесково, Јасиково, Влаоле, Рудна Глава, Црнајка, Клокочевац, Тополница, Мосна, Голубиње, Мироч и Бољетин.

Општина Мајданпек се граничи са општинама Бор, Неготин, Кладово, Голубац, Кучево и Жагубица, а Дунавом са Републиком Румунијом. Рељеф је претежно брдско-планински, а клима континентална, иако је на делу око Доњег Милановца умерена, а у брдско планинским пределима оштра.

Део општине Мајданпек уз обалу Дунава је у Националном парку Ђердап, а још већи у Геопарку Ђердап. На територији општине Мајданпек налазе се заштићени објекти природе: Рајкова пећина, бигрена акумулација Бели изворац, прераст Шупља стена, заштићени споменици културе: археолошко налазиште Лепенски вир и архео металуршки локалитет Рудна Глава, црква Светих апостола Петра и Павла, црква Светог Николе, Капетан Мишино здање и Тенкина кућа.

Посетите обавезно