Nacionalni park Đerdap

 

Nacionalni park Đerdap nalazi se na desnoj obali Dunava i prostire od Golubačke tvrđave do antičkog utvrđenja Diana u dužini od 100km. Površina nacionalnog parka je 636 km2što ga čini najvećim nacionalnim parkom u Srbiji, a po prirodnoj i kulturnoj baštini značajan je u evropskim razmerama.

Nacionalni park Đerdap je dobio ime po najlepšoj i najupečatljivijoj klisuri na celom toku Dunava. Đerdapska klisura je najveća klisura probojnica u Evropi. Sastoji se od četri klisure i tri kotline koje su raspoređene sledećim redom: Golubačka klisura, Ljupkovska kotlina, Gospođin vir klisura, Donjomilanovačka kotlina, klisura Veliki i Mali kazan, Oršavska kotlina i Sipska klisura. Najlepša klisure su Mali i Veliki kazan gde se Dunav sužava na svega 140 metara i dostiže dubinu od 90 m, tako da je dno ispod nivoa Crnog Mora za oko 30 m.

U Nacionalnom parku Đerdap postoje veoma retke vrste biljaka. Na području Đerdapa u užem priobalnom delu nađeno je preko 1000 vrsta biljaka. Treba pomenuti najznačajnije: mečja leska, koprivić, orah, šimširika, zelenika, pančićev maklen (vrsta javora), medunac, divlji jorgovan, ruj, zlatna paprat ...

Brojnost i raznovrsnost životinjskih vrsta takođe karakteriše Nacionalni park Đerdap. Karakteristične životunjske vrste za ovaj kraj su jelen, srna, divlja svinja, zec, lisica itd. Retke vrste životinja su medved, ris, vuk, šakal, rakunopas, šereni tvor itd. 

Nacionalni park Đerdap

Nacionalni park Đerdap

Nacionalni park Đerdap nalazi se na desnoj obali Dunava i prostire od Golubačke tvrđave do antičkog utvrđenja Diana u dužini od 100km. Površina nacionalnog parka je...

Pretraga

Informacije o korisniku

Korisničko ime:
Šifra:

Registruj se