Projekti

leader_project_logo

 

 

 

 

 

 

 

“LEADER” incijativa u Srbiji (LIS) je radni naziv projekta finansiranog od strane EU čiji je zvanični naziv “Izgradnja kapaciteta za uspostavljanje i implementaciju LEADER inicijative u Republici Srbiji”. LIS obezbeđuje pomoć Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i relevantnim lokalnim zainteresovanim stranama (stejkholderima) u pripremi za buduću implementaciju “LEADER” pristupa ruralnom razvoju u Srbiji. Cilj inicijative je dostizanje tri glavna rezultata:

 Rezultat 1 – pojačani kapaciteti i svest u okviru lokalnih zajednica za učestvovanje u “LEADER” pristupu;

 Rezultat 2 – pojačani ljudski, tehnički, organizacioni i finansijski kapaciteti i resursi i procedure za sveukupnu podršku “LEADER” pristupu u okviru Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

 Rezultat 3 – najmanje 10 potencijalnih LAG-ova identifikovano i potpomognuto.

Cilj projekta će biti dostizanje ovih rezultata kroz poboljšanje postojećih i izgradnju novih kapaciteta kako bi se pomoglo lokalnim aktivnostima na polju ruralnog razvoja. Ovo će se postići postepenim, ”korak-po-korak” pristupom kroz niz aktivnosti, baziranim na najboljim primerima iz prakse u EU gde je to moguće i primenjivo, prilagođenih specifičnostima Srbije.

Iako projekat ima ograničeno trajanje od dve godine, sa završetkom u februaru 2013, ovu podršku treba sagledati kao period definisanja razvoja “LEADER” pristupa “odozdo na gore” u odnosu na ruralni razvoj u Srbiji. U srednjem i dugoročnom periodu pak, LIS će nastaviti da se razvija i sazreva, uz podršku lokalnih, regionalnih, nacionalnih i donatorskih inicijativa, kako bi prerastao u potpunu “LEADER” inicijativu koja odgovara potrebama zainteresovanih strana (stejkoholdera) u sklopu (i izvan njega) članstva Srbije u EU. 

Više informacija o projektu:

http://www.li-serbia.rs/site/content/2/84.html

 

Link za elektronsko izdanje knjige :

http://www.srpskamagaza.com/doks/Odrzivi_Turizam_elektronsko_izdanje.pdf

Nacionalni park Đerdap

Nacionalni park Đerdap

Nacionalni park Đerdap nalazi se na desnoj obali Dunava i prostire od Golubačke tvrđave do antičkog utvrđenja Diana u dužini od 100km. Površina nacionalnog parka je...

Pretraga

Informacije o korisniku

Korisničko ime:
Šifra:

Registruj se